Kategorie

Nasze rekomendacje

Usługi wzorcowania

Wszystkie zakupione  w naszym sklepie przyrządy mogą zostać dostarczone ze świadectwem wzorcowania wystawionym w dniu sprzedaży.

Dzięki własnemu laboratorium wzorcującemu możemy dostarczyć świadectwo wzorcowania do każdego zakupionego u nas przyrządu.

W zależności od Twoich oczekiwań, otrzymasz świadectwo wzorcowania z orzekaniem lub bez orzekania o zgodności ze stosownymi normami.

Nasze laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025. Zachowujemy pełną spójność pomiarową, podajemy niepewność pomiaru zgodnie z dokumentem EA-4/02.

UWAGA:

Realizacja wzorcowania może wydłużyć termin dostawy zakupionych przyrządów. Prosimy o kontakt i ustalenie planowanego terminu realizacji usługi.

Czas realizacji zlecenia można śledzić na stronie naszego laboratorium.

Co wzorcujemy?

Wykonujemy wzorcowanie narzędzi pomiarowych do długości i kąta:

 • wzorcowanie suwmiarek
 • wzorcowanie głębokościomierzy
 • wzorcowanie wysokościomierzy
 • wzorcowanie czujników zegarowych
 • wzorcowanie mikromierzy
 • wzorcowanie średnicówek
 • wzorcowanie płytek wzorcowych
 • wzorcowanie sprawdzianów do gwintu
 • wzorcowanie przymiarów
 • wzorcowanie liniałów
 • wzorcowanie pierścieni nastawczych
 • kalibracja kluczy dynamometrycznych

Kontakt:

Laboratorium@metrica.com.pl

Tel.: 32-7535830