Kategorie

Nasze rekomendacje

Narzędzia pomiarowe - podstawowe informacje

Narzędzia czy też przyrządy lub urządzenia pomiarowe to zbiorcze określenie urządzeń przeznaczonych do wykonywania pomiarów. Termin narzędzia odnosi się zwykle do tzw. urządzeń ręcznych, natomiast przyrządy czy urządzenia obejmują także złożone i zaawansowane instrumenty czy maszyny.

Narzędzia pomiarowe podzielić można według wielu kryteriów. Najważniejszym jest na pewno rodzaj wielkości, jaka ma być mierzona z ich pomocą. Zgodnie z nowym słownictwem mówimy o dziedzinach metrologii odpowiadającym wielkościom, którymi się zajmują. Jedną z najliczniejszych i najpowszechniej stosowanych grup są z pewnością przyrządy pomiarowe do pomiaru długości i kąta, i takie właśnie stanowią główny asortyment naszego sklepu.

Podział narzędzi pomiarowych

Najlepiej narzędzia pomiarowe podzielić według sposobu, w jaki realizują pomiar. Możemy wyróżnić następujące grupy:

  1. Suwmiarkowe – urządzenia, które realizują pomiar poprzez wykorzystanie elementu ruchomego (suwaka) poruszającego się po liniale lub innym elemencie stałym. Odczyt realizowany jest poprzez wykorzystanie noniusza.
  2. Mikrometryczne – urządzenia, które do realizacji pomiaru wykorzystują głowicę mikrometryczną obrotowym lub nieobrotowym wrzecionem. Czasem głowica powoduje przesunięcie innego elementu pośredniego, który nie stanowi powierzchni pomiarowej, niemniej pozostaje ona elementem układu pomiarowego.
  3. Czujnikowe – urządzenia, które jako źródło odczytu wyniku pomiaru wykorzystują czujnik mechaniczny, elektryczny lub cyfrowy. Często spotykamy kombinacje czujnika z głowicą mikrometryczną, gdzie jedno z urządzeń służy do nastaw zgrubnych, a drugie do odczytu właściwego wskazania.
  4. Wzorce i sprawdziany- urządzenia, które odtwarzają wymiar bez elementu wskazującego. Wymiar stanowić mogą granice materiału, jak np. płytka wzorcowa, płytka szczelinomierza czy wałeczek wzorcowy lub też może być on odczytywany z wykorzystaniem podziałki, na przykład w przymiarze kreskowym.